CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web bacsichomeo.com – nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ và thông tin liên quan đến thú cưng. Trước khi sử dụng trang web, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây.

 1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và biểu tượng là tài sản của bacsichomeo.com và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
  • Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối nội dung trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 2. Nội Dung Người Dùng:

  • Bất kỳ nội dung người dùng nào đăng tải trên trang web phải tuân thủ các quy định về đạo đức và pháp luật.
  • Chúng tôi có quyền xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp mà không cần thông báo trước.
 3. Dịch Vụ và Thông Tin:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin về thú cưng với mục đích tham khảo và giáo dục.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web mà không có sự tư vấn chuyên nghiệp.
 4. Bảo Mật Thông Tin:

  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 5. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước.
  • Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Bằng cách sử dụng trang web bacsichomeo.com, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.